• INFORMACE O MOŽNOSTI AUTOMATIZACE ZASÍLANÍ DAT:
    Od začátku roku 2018 je spuštěna webová služba Ubyport, která umožňuje automatické hlášení cizinců na PČR. Více informací zde: http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx
    Odpadá tak ruční zápis dat a jeho zasílání přes formulář. O možnostech se informujte u výrobce vašeho rezervačního programu.
Optimalizováno: MS IE verze 8 a výše